Πληροφορίες

Εύα Αυλίδου, Σταύρος Κάππας

Τηλ: 210 283 6763
info@rodatheater.gr

 

Καλλιτεχνική Υπεύθυνη και Σκηνοθέτης

Μαρία Περετζή

Τηλ: 210 612 8198
peretzi.maria@gmail.com

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 3Α

Λεωφόρος Καποδιστρίου 116 και Ελευθερίας 1, Νέα Ιωνία

Η είσοδος είναι απο την οδό Ελευθερίας 1, στην πράσινη πόρτα. Το κτίριο βρίσκεται στην γωνία του βοηθητικού δρόμου της Λεωφόρου Καποδιστρίου με την οδό Ελευθερίας.

 

Αίθουσα 3Α