Πληροφορίες

Εύα Αυλίδου, Σταύρος Κάππας

Τηλ: 210 283 6763
info@rodatheater.gr

 

Καλλιτεχνική Υπεύθυνη και Σκηνοθέτης

Μαρία Περετζή

Τηλ: 210 612 8198
peretzi.maria@gmail.com

 

Newsletter