Επικοινωνία

Πληροφορίες

info@rodatheater.gr

Εύα Αυλίδου, Σταύρος Κάππας

Τηλ: 210 283 6763

Καλλιτεχνική Υπεύθυνη και Σκηνοθέτης

Μαρία Περετζή

Τηλ: 210 612 8198

peretzi.maria@gmail.com